Ett tillfälle riktat till yrkesfiskare arrangeras i Nådendal 19.3 (Kultaranta Resort, Särkänsalmentie 178, Nådendal):

kl. 12-14 Luke berättar om situationen för strömmingsbeståndet, speciellt gällande Bottniska viken på basen av färska ekolodsundersökningar. Jari Raitaniemi och Jukka Pönni från Naturresursinstitutet är på plats. Tillfället är en del av forskningens och fiskets partnerskapsprojekt.

kl. 14-16 JSM:s fiskets utvecklingsgrupps temamöte för trålfisket, riktat till trålfiskeföretag. Vilka utvecklingsåtgärder behövs i trålfisket nu? Kom och berätta! Gruppens ordförande Risto Lampinen är på plats.

Kaffeservering

Anmälningar till Jari Raitaniemi, jari.raitaniemi@luke.fi eller till förbundets byrå kim.jordas@sakl.fi senast 11.3.