Sea Lion tietoliikennekaapelihanke on aloitettu joulukuussa 2013 Suomen valtion toimesta. Päämääränä on rakentaa vankka, kyberturvallinen ja luotettava valokuitukaapelijärjestelmä Keski-Euroopasta Itämeren kautta Suomeen.

Kulkureitti on Santahaminasta Rostockiin. Reitti Suomen ja Ruotsin alueilla kulkee Nord Stream kaasuputkien rinnalla. Kaapelireitin pituus on noin 1160 km. Käyttöikä on vähintään 25 vuotta.

Tutkimukset Suomen aluevesillä ovat valmistuneet ja projektin luvitus on käynnissä. Ruotsin hakemus jätettiin helmikuussa ja hakemukset Suomeen, Tanskaan ja Saksaan jätetään maalis-huhtikuussa. Suunniteltu asennus tapahtuisi viimeisen vuosineljänneksen aikana 2015 ja järjestelmä olisi käytössä vuoden 2016 alkukuukausina. Kaapeli aurataan meren pohjalle. Asennus Suomen merialueella tehdään muutaman viikon aikana. Hakijan mukaan hanke ei aiheuta ympäristöön merkittäviä vaikutuksia.

Hankkeen edustajat kävivät kertomassa hankkeesta SAKL:n hallituksen kokouksessa 6.3. Hankkeen edustajat ja liiton hallitus keskustelivat hankkeen mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista kalastuselinkeinoon.