Tuottajavastuu laajenee muovia sisältäviin kalastusvälineisiin (niin sanottu SUP-direktiivi). Muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien (valmistaja, maahantuoja, etätuoja) täytyy järjestää markkinoille saattamiensa tuotteiden ”jätehuolto”, jotta yritys voi jatkaa direktiivin alaisten tuotteiden myyntiä. Kalastusvälinetuottajien on ilmoittauduttava tuottajavastuurekisteriin 31.12.2023 mennessä.

Lisätiedot PDF

Lähde: Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy 31.10.2023