Luode Consulting Oy on asentanut ympäristönseurantalaitteita 3+12 kohteeseen Ahvenanmaan pohjoisosien merialuetta ja eteläistä Selkämerta. Katso lisätietoja oheisesta asiakirjasta. Mittausajanjakso 10/2023 – 11/2024.

Luode Consulting Oy har installerat miljöövervakningsutrustning på 3+12 platser i havsområden norrut från Åland och i södra Bottenhavet. Se bifogat dokument för mer information. Mätperiod 10/2023 – 11/2024.

Luode Consulting Oy has installed environmental monitoring equipment at 3+12 sites in the northern Åland Sea and in the southern Bothnian Sea. See attached document for more information. Measurement period 10/2023 – 11/2024.

Katso PDF Se PDF

Lähde: Luode Consulting Oy 3.11.2023