Mitä hankkeessa tehdään?

Merialueen saalistietojen ilmoittaminen on monivaiheinen prosessi, joka sisältää useita ilmoituksia ja tietoa vastaanottavia tahoja. Hanke esittää vaihtoehtoja sille, miten kalastaja/kalastusalus voisi tehdä vaadittavat ilmoitukset yhdellä kertaa ja yhdellä järjestelmällä sekä miten YKP:n jäljitettävyysvaatimuksen mukainen kalan ensierän tunnus voitaisiin muodostaa ohjelmallisesti jo ennen ensiostoa. Sisävesien mobiili saalistietoilmoituksen (Järvikala-sovellus) toimintaperiaate on pohjana selvitystyölle. Hankkeen tuloksena syntyy graafinen luonnos käyttäjälähtöisestä käyttöliittymästä merialueen saalinilmoittamisesta, käsitys mahdollisuudesta hyödyntää mobiiliratkaisuja merialueilla sekä tietoa etävalvonnan tarpeista ja mahdollisuuksista.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuu laaja joukko kalatalousalan toimijoita, mikä muodostaa hyvän pohjan yhteiselle jatkokehittämiselle. Hankkeen osalta toteutamme 1–2 yhteiskehittämisen työpajaa (tammikuu – maaliskuu 2023), joissa kartoitamme merialueen saalistietojen ja järjestelmien nykytilaa yhdessä. Lisäksi toteutamme haastatteluja eri sidosryhmien osalta esim. kaupalliset kalastajat, jalostajat ja viranomaiset. Hankkeen toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk ja Suomen Ammattikalastajaliitto, SAKL, ry ajalla 1.8.2022 – 31.5.2023

Hanke rekrytoi kaupallisia kalastajia kehitystiimiin mukaan

Hanke etsii kehitystiimiin mukaan yhteensä 6 kaupallista kalastajaa (3 merialueen ja 3 sisävesialueen kalastajaa). Erityisesti etsitään merialueen I ryhmän rannikko- ja avomerikalastajia kehittämään tarpeiden mukaisia digiratkaisuja tulevaisuutta varten. Sisävesien I ryhmän kalastajien kehitystyö liittyy Järvikala-sovelluksen jatkokehittämiseen. 

Hanke maksaa kehitystyöhön osallistumisesta korvausta yhteensä 1000 € sisältäen alv24% per kalastaja. Edellä mainittu korvaussumma sisältää kehitystiimin työt ja valtion matkustusääntöjen mukaiset matkakulut. Kaupallisten kalastajien valinta suoritetaan arvonnalla, mikäli osallistujia ilmoittautuu mukaan enemmän, mitä paikkoja on avoinna.

Kaupallisella kalastajalla on oltava seuraavat asiat kunnossa:

1) Päätös rekisteröinnistä kaupallisten kalastajien rekisteriin

2) Voimassa oleva vakuutustodistus (esim. MYEL)

3) Voimassa oleva ennakkoperintärekisteri todistus

Ilmoittaudu mukaan 11.11.2022 mennessä laittamalla sähköpostia osoitteeseen:

Antti Kinnunen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
p. 050 476 3894
antti.kinnunen@xamk.fi

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kalandigijalki/