Genom beslut 6.9.2022 inleder jord- och skogsbruksministeriet en åtgärd för att ersätta skador som sälar och skarvar orsakat på fångst (artikel 40.1.h). Principerna för ersättning för skador som orsakats av säl och skarv beskrivs i kapitel 4.5 i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020. Ansökan om ersättning gäller den kalkylerade ersättningen för fångst som fångats 2021.

Ansökningstiden är 12.9−31.10.2022. Ansökningarna ska lämnas in via fondens informationssystem senast kl. 24.00 den sista ansökningsdagen (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) eller till NTM-centralens registratorskontor på det operativa programmets ansökningsblankett senast den 31 oktober 2022 kl.16.15. Ansökningarna ska i första hand lämnas in elektroniskt via Hyrrä.

Ansökningarna kan lämnas in skriftligt men ansökningarna som inkommit elektroniskt behandlas först.

JSM:s beslut PDF

Källa: JSM 8.9.2022