Efter många år av stadigt växande skarvstam i Stockholms skärgård ska det till krafttag. Fram till år 2030 ska antalet skarvar halveras, enligt länsstyrelsens förslag till förvaltningsplan.

Länsstyrelsen i Stockholms län har i samarbete med jakt-, fiske- och skärgårdsorganisationer samt berörda kommuner lagt fram ett förslag till förvaltningsplan för skarv.
Det betyder att dagens drygt 6 000 skarvbon ska ner till 3 000. Eller tydligare – över 30 000 skarvar, ska bli cirka 15 000.
De första skarvarna i Stockholms skärgård rapporterades på 1980-talet.
Människor i skärgården har kunnat se hur skarven brett ut sig. Samtidigt har andra skärgårdsfåglar, gädda, abborre och strömming blivit allt ovanligare.

Ska jagas och skrämmas
Skarvarna ska i första hand jagas, men också skrämmas.
Äggen ska oljeras och prickas.
Nya skarvkolonier ska stoppas i fredade fiskevatten.

Ska inte få påverka negativt
Tanken är på sikt att skapa förutsättningar för en livskraftig skarvstam, samtidigt som skarven inte ska tillåtas påverka andra arters, inklusive människors, möjligheter att kunna leva och verka i skärgården.
Förslaget till förvaltningsplan skickades ut den sista oktober. Synpunkter ska vara inskickade till länsstyrelsen senast den 5 januari nästa år och beslut kan väntas under våren.

Källa: Jakt och Jägare 8.11.2019