Den 25 maj införs ett fem veckors trålstopp i delar av Bottenhavet.

Stärkt skydd för strömmingen

Vid ministerrådets förhandlingar om fiskemöjligheter i Östersjön 2024 togs en politisk överenskommelse mellan Sverige och Finland. Den innebär att ett fem veckors trålstopp införs i ländernas territorialvatten för att skydda lekande strömming som vandrar in mot kusten. Detta trålstopp inleds lördagen den 25 maj och gäller till den 30 juni. Under denna period får trålfiske i Bottenhavet innanför 12 sjömil från kusten endast bedrivas om fisket sker för mänsklig konsumtion.

Källa: HaV info 22.5.2024