På onsdagen (22.4.) tog riksdagen ett beslut som lär glädja alla säljägare. Beslutet innebär ett tillkännagivande till regeringen att agera för att Sverige ska söka undantag från förbudet (EU-förordning) att tillåta handel med sälprodukter. Frågan är nu om regeringen verkligen kommer att agera.

Källa: SFPO, SvenskJakt.se 23.4.2020