Regeringen har beslutat att tilläggskrav ska ges till utredningen om havsbaserad vindkraft. Utredaren ska nu bedöma om Sverige på lång sikt bör överväga att övergå till ett system där tillstånd för havsbaserad vindkraft endast beviljas genom att staten pekar ut lämpliga platser för etablering.

– Processerna för tillståndsgivning för havsbaserad vindkraft måste effektiviseras för att möjliggöra utbyggnad av Sveriges elproduktion under de kommande åren. Ett system med anvisade platser har både fördelar och nackdelar. Det är viktigt att tillståndsprocesserna blir mer förutsägbara samtidigt som vi måste beakta vindkraftens påverkan på andra viktiga områden som försvar, sjöfart, yrkesfiske, områdesskydd och artskydd, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Utredningen om havsbaserad vindkraft inleddes i maj 2023 med syftet att analysera hur regelverket för användningen av havsområden vid etablering av vindkraft kan förbättras, samt hur tillståndsprövningen av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan bli tydligare och mer effektiv.

Utredaren ska bland annat utvärdera utformningen av ett anvisningssystem, som ett alternativ till det nuvarande systemet där verksamhetsutövare själva väljer platser för vindkraftsetablering (ofta kallat ”öppen dörr”-system).

Regeringen önskar därför att utredaren undersöker möjligheten för Sverige att övergå till en modell där tillstånd för havsbaserad vindkraft endast beviljas genom ett anvisningssystem. Samtidigt uppmanas utredaren att ta hänsyn till förslagen som presenterats av Regeringsprövningsutredningen (SOU 2024:11) gällande havsbaserad vindkraft. På grund av detta utökade uppdrag förlängs utredningstiden.

Källa: Dagens Näringsliv, sfpo 29.3.2024