Regeringen beslutade 21.7 att ändra i jaktförordningen så att Naturvårdsverket får möjlighet att besluta om licensjakt på gråsäl. Syftet är att skydda torskbeståndet och kustfisket.

– Situationen för Östersjötorsken är allvarlig och vi behöver se över alla våra verktyg för att skydda beståndet. Därför har regeringen i dag beslutat om att öppna upp för licensjakt på gråsäl. Samtidigt är det nödvändigt att vi utforskar fler möjliga åtgärder, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Ett väntat beslut

Beslutet var väntat. I april beslutade riksdagen att uppmana regeringen att införa licensjakt på säl. Och i början av juni meddelade regeringen att beslutet skulle fattas.
Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, kommenterade då:
– Vi är jätteglada. Det här är resultatet av ett arbete som har pågått under lång tid och där vi har tryckt på i flera omgångar.
Ändringen i jaktförordningen träder i kraft den 29 november och upphör att gälla den 1 januari 2022, om inte en vetenskaplig utvärdering visar att regeringen bör förlänga möjligheten att besluta om licensjakt.

Förvaltningsplanen ska revideras

Regeringen har också beslutat att ge Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl. Ifall beslut fattas om licensjakt ska myndigheterna också genomföra en vetenskaplig utvärdering av effekterna ur ett ekosystemperspektiv.
Den reviderade förvaltningsplanen för gråsäl ska redovisas senast den 29 november 2019. Och den vetenskapliga utvärderingen av eventuell beståndsreglerande jakt på gråsäl ska redovisas senast den 1 juni 2021.
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska också föreslå åtgärder, utöver sådana som är fiskerelaterade, för att skydda bestånden av torsk. De ska redovisas senast den 1 juni 2020.

 Källa: Jakt & Jägare