Naturvårdsverket halverar tilldelningen i den kommande licensjakten på gråsäl i Östersjön.

Förra året var kvoten 1.500 sälar – i år blir tilldelningen 750.
– Här visar Myndighetssverige sin absolut sämsta sida, säger ordföranden i Sveriges Fiskares Producentorganisation, Peter Ronelöv Olsson.

Verket följer Havs- och vattenmyndighetens rekommendation när jaktkvoten sänks.

”Baserat på nya faktaunderlag om hur gråsälarnas population ska nå sin maximala bärförmåga, har Havs- och vattenmyndigheten rekommenderat en större sänkning av det möjliga jaktuttaget på gråsälar”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

– Naturvårdsverket lägger stor vikt vid de yttranden som inkommit under beredningsprocessen och antalet gråsälar som nu får jagas är något fler än vad som i praktiken fällts de senaste två åren. Även om 750 gråsälar är ett lägre uttag än tidigare år, ger antalet ett utrymme att förhindra de skador gråsälarna orsakar och bedöms inte heller hota gynnsam bevarandestatus säger Carl-Johan Lindström, enhetschef på viltförvaltningsenheten.

”Attackerar tumlare”

Peter Ronelöv Olsson på Sveriges Fiskares Producentorganisation dömer ut Naturvårdsverkets beslut totalt.

– Gråsälen i Östersjön har gått på reproduktionsmax länge. Den äter inte längre bara fisk utan attackerar även tumlare – en art som vi verkligen vill skydda. Men tydligen ska gråsälarna få härja fritt, säger Peter Ronelöv Olsson.

Han efterlyser att Sverige inför aktiv förvaltning på sälarna.

– Gråsälarna äter så mycket och förstör så mycket redskap att yrkesfiske i den södra delen av Östersjön är i stort sett omöjligt. Det handlar inte om ett gulligt djur, utan om ett potent rovdjur. Nu måste våra politiker bestämma om vi ska mata sälar och fåglar eller om vi ska ha en ordentlig matproduktion i landet, säger Peter Ronelöv Olsson.

Han konstaterar att EU:s förbud mot handel med sälvaror gör att många jägare struntar i jakten. De ids inte skjuta djur som bara ska kasseras.

”Stockholmsperspektiv”

Och den breda allmänheten verkar inte bry sig.

– Folk med ett stockholmsperspektiv fattar inte det här. Är maten slut på Ica, så går vi till Konsum, resonerar de. Men någon gång borde de fundera på läget i världen och att vi måste ha matproduktion i Sverige. Att ha så här mycket säl är som att ha 100 vargar i en kohage, säger Peters Ronelöv Olsson.

Han efterlyser ett djupare samarbete med jägarkåren.

– Vi måste stå upp tillsammans. Våra myndigheter förstår det inte, men jakt och fiske är det enda som snabbt kan höja matproduktionen.

Licensjakten på knubbsäl och vikare slopas helt.

 Källa: Jaktjournalen, sfpo.se 15.4.2024