Längs Sveriges Östersjökust har antalet gäddor minskat med över 90 procent i provfisken under 2000-talet. I sitt examensarbete vid SLU visar Rebecka Svensson att gäddornas nedgång har skett i samband med ökande lokal förekomst av gråsäl. Dietanalyser bekräftar att gäddan är en viktig del av sälens föda i skärgården, och att den ökande sälstammen kan vara en bidragande orsak till att gäddorna minskat.

Fortsätt gärna läs i rapporten från SLU.

Länk till dokumentet

Källa: SFPO 18.2.2021, SLU 17.2.2021