I år har kvoterna för löjfisket i Bottenviken fördubblats jämfört med förra året. Och för yrkesfisket är ökningen ett glädjande besked.

– Det är positivt för nu har vi en uppskattning av beståndet och kan fiska på ett hållbart sätt, säger Teija Aho, vice ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO).

Mängden löja som får trålas i Bottenviken i det närmaste fördubblas i år, från 450 ton förra året till 800 ton. Fiske med garn och fällor ligger utanför kvoten.

Mer fisk

Havs- och Vattenmyndighetens beslut om ökade kvoter stöds av en biologisk rådgivning som på myndighetens uppdrag görs av Sveriges lantbruksuniversitet.

– Beståndet är större nu och är en orsak till de ökade kvoterna, säger Martin Rydgren, utredare på Havs- och Vattenmyndigheten och tillägger:

– Vi hoppas få ett jämnare fiske genom att inte fiska maximalt och därmed lämna över mer till kommande år.

Länk till videon där ni hör Teija Aho i fiskarnas producentorganisation.

Källa: SVT 22.9.2022