Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har kostnadsläget för både jordbruket och fisket i Sverige ökat kraftigt. Regeringen föreslår därför att staten går in med stödpaket för det svenska jordbruket och yrkesfisket – vilket också ska säkra livsmedelsproduktionen i Sverige.

Ett krispaket på drygt två miljarder kronor föreslås gå till jordbruket medan ett stödpaket på 40 miljoner kronor föreslås gå till yrkesfisket. Paketen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Enligt ett pressmeddelande avser regeringen att öka det i vårändringsbudgeten aviserade stödet till animalie- och växthussektorn med ytterligare knappt 1,6 miljarder kronor under 2022. ”Regeringen ser att kostnadsläget har stor påverkan inom hela animaliesektorn och avser därför utöka stödet även till mjölk- och nötköttsproduktion samt till får- och getproduktion”.

Stödet till jordbruket i norra Sverige föreslås öka med 50 miljoner kronor för 2022.

Vidare föreslår regeringen att skatten på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk sänks retroaktivt från den 1 januari 2022. Delar av det föreslagna stödet kräver godkännande från EU-kommissionen för att kunna realiseras.

Källa: sfpo 27.4.2022