Nästa års minskade fiskekvoter i Östersjön väntas slå ut ett 100-tal yrkesverksamma fiskare. ”En dödsstöt” säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO).

”För det lokala fisket i Östersjön är det här en dödsstöt”.

De nya kvoterna som har beslutats gemensamt av EU-länderna innebär ett fiskestopp på torsk i hela Östersjön och på sill i vissa delar från och med nästa år.

”Jag tycker att det är tragiskt att vi nu är i det läget att en era av flera hundra års torskfiske är över. Det beror i huvudsak inte på fisket utan på att det finns en politisk förlamning och oförmåga att ta tag i miljöfrågorna i Östersjön. Det är utsläpp, det är syrebrist, det är säl och det är skarv. Vi har tagit vårt ansvar länge och det har varit stopp i östra Östersjön i två år, men huvudproblemen kvarstår”, säger Peter Ronelöv Olsson.

Framöver blir det endast tillåtet att ta upp torsk som bifångst vid annat fiske. Sammantaget handlar det om att kvoten minskar med 88 procent jämfört med i år.

”Sverige har haft en stor proteinkälla från torsk och sill från Östersjön, men det sabbar vi genom miljön och att ingen gör någonting. Man flyttar fokus och pekar på några fiskare och att det är deras fel. Men det kommer aldrig bli bra slå länge man inte tar tag i miljöproblemen. De som politikerna säger att man ska värna är dem man offrar med det här”, fortsätter Peter Ronelöv Olsson.

De hundratalet yrkesfiskare som nu beräknas tvingas lägga ned sina verksamheter, enligt SFPO, finns i främst i Skåne, i Blekinge och på Smålandskusten inklusive Öland och Gotland.

”Visst man kan fortfarande fiska lite plattfisk, men det är mer av ett säsongsfiske vilket gör det svårt att få ihop en årsinkomst. Det kommer säkert att finnas några fiskare kvar som gör något annat bredvid, men för det lokala fisket i Östersjön är det här en dödsstöt”, säger Peter Ronelöv Olsson.

Sveriges fiskares producentorganisation företräder cirka 250 medlemsfartyg och är Sveriges största organisation för yrkesfiskare.

Källa: SFPO/ Dagens Industri 13.10.2021