Om det byggs flera vindkraftsparker i Bottniska viken kan fartyg få det svårt att ta sig fram under vintern. Det här om det blir svåra isförhållanden och fartygen måste ta alternativa rutter, säger svenska Sjöfartsverket.

Sverige satsar stort på att utveckla industrin i de norra delarna av landet. En historisk satsning på fossilfri industri kan bland annat kräva upp till 100 000 inflyttare.

Satsningen kommer också leda till en ökad aktivitet när det kommer till fartygstrafiken i de norra delarna av Östersjön.

Samtidigt kräver nysatsningarna energi, och man hoppas bland annat på att flera vindparksplaner kommer förverkligas. Också i Finland planeras vindkraftsparker i Östersjön.

Nu höjer svenska Sjöfartsverket ett varningens finger. De menar att vindkraftsparker i Bottniska viken kan leda till att fartyg får det svårt att ta sig fram i området.

Normalt går sjöfarten i fastställda rutter, men när det blir vinter och isen ligger på går det inte alltid att följa de vanliga farlederna. Då kan isbrytarna behöva andra mer tillgängliga vägar för att komma fram.

– I och med den expansiva ökningen av ansökningar om vindkraftparker har vi sett att det kan finnas en risk att det inte finns tillräckligt med tillgänglighet för sjöfarten när det är isproblematik, säger Johan Wahlström som är enhetschef på infrastrukturavdelningen på Sjöfartsverket.

Finns risk för att hamnar stängs

Han menar att flera vindkraftsparker i nära anslutning till varandra kan leda till att de ligger i vägen för isbrytarna och fartygen.

Det är ett relativt nytt fenomen att bygga vindkraftsparker till havs i isvatten. Det här innebär att det inte finns så många utredningar kring vilken påverkan de kan ha på sjöfarten under vintertid.

Nu vill man se mer forskning om detta, både från finskt och svenskt håll, enligt Sjöfartsverket.

– Självklart är vi i ett skriande behov av energi, inte minst i norra Sverige med den kommande industrisatsningen. Vindkraft är en lösning på det energibehovet, och vi är inte emot det. Men det är viktigt att utreda att vindkraftsparkerna inte har en negativ påverkan, säger Jonas Wahlström.

I värsta fall kan det få förödande konsekvenser för näringen och industrisatsningen i norr, menar han.

– Det kan till och med finnas risk för att man stänger igen vissa hamnar under en period av året. Det skulle leda till enorma konsekvenser både ekonomiskt men också i produktionen, säger han och fortsätter:

– Det är viktigt att belysa problemen, men sedan måste man kunna samexistera på något sätt också. Vindkraft är jättebra, men det måste byggas på ett sjöfartsanpassat vis.

Företaget OX2 som planerar bygga en vindkraftspark utanför Jakobstad säger till Svenska Yle att man är medveten om problematiken och att man samarbetar med myndigheterna kring en lösning.

Sveriges Radio var först ute med nyheten om Sjöfartsverkets oro.

Källa: Yle 14.12.2022