Koska julkisuudessa liikkuu paljon tietoa ja ilmassa on paljon kysymyksiä SUP-direktiivistä ja kalastusvälineistä, ympäristöministeriön sivuilta löytyy nyt useimmin kysyttyihin kysymyksiin vastauksia:

https://ym.fi/sup-direktiivi-ja-kalastusvalineet-ukk

Ympäristöministeriö valmistelee kansallista lainsäädäntöä ja tavoitteena on saada kesän alkuun hallituksen esityksen luonnos lausunnoille. Lainsäädäntö ei siis tule olemaan valmis direktiivin määräaikaan mennessä.

Lähde: Ympäristöministeriö 26.2.2021