Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat sopineet Tornionjoen kalastussääntöön liittyvistä poikkeuksista. Uusia kalastusmääräyksiä aletaan soveltaa 1.6.2021 alkaen. Tornionjoella sovellettavat kalastusmääräykset ovat vuoden 2021 kalastuskaudella lähes samat kuin vuonna 2020.

Ainut uusi määräys koskee lohenkalastusta kiinteillä pyydyksillä Tornionjoen merialueella. Se edellyttää, että lohenkalastusta koskevan kiellon aikana 11.6.-5.9.2021 saa kalastaa vain sellaisilla kiinteillä pyydyksillä, joille on myönnetty poikkeus lohta koskevasta purkamisvelvoitteesta voimassa olevalla EU:n asetuksella. Muutoksen avulla lohen vapautusvelvoite ja siihen liittyvät määräykset ulotetaan koskemaan myös kiinteillä pyydyksillä tapahtuvaa vapaa-ajankalastusta, jota esiintyy Ruotsin puolella. 

Kalastusmääräyksistä neuvotellaan vuosittain, jotta ne pysyisivät ajan tasalla suhteessa kalakantojen tilaan. Samalla pyritään varmistamaan, että kalastus sopimusalueella on kestävää. Neuvottelujen pohjana sopivien kalastussääntöjen arvioinnissa käytetään Luonnonvarakeskuksen ja Ruotsin maatalousyliopisto SLU:n laatimaa biologista selvitystä.

Pöytäkirjoilla sovitut määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen mukainen pöytäkirja julkaistaan myös valtiosopimussarjassa.

Tornionjoella on tarkoitus myös testata sähköistä saalisilmoitusjärjestelmää viime kesän tavoin eli kokeilu, jolla kalastajat voivat ilmoittaa saaliinsa esimerkiksi kännykällä tutkimus- ja tilastointikäyttöä varten jatkuu.

Lähde: Tiedote 30.3.2021