Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat sopineet Tornionjoen kalastussääntöön liittyvistä poikkeuksista. Uusia kalastusmääräyksiä aletaan soveltaa 1.6.2020 alkaen.

Tornionjoella sovellettavat kalastusmääräykset ovat vuoden 2020 kalastuskaudella lähes samat kuin vuonna 2019.

Ainoat uudet määräykset koskevat mahdollisuutta pitää saaliina Tornionjoen merialueella saatavia rasvaeväleikattuja taimenia ja mahdollisuutta jatkaa siian ja hauen kalastusta Kilpisjärvessä koko syyskauden ajan. Rasvaeväleikatun taimenen saaliiksi ottamista merellä tullaan seuraamaan, jotta varmistetaan että järjestely ei johda luonnonvaraisten taimenten pyyntipaineen kasvuun.

Maa- ja metsätalousministeriö ehdotti Ruotsille, että jokikalastuksessa kiellettäisiin uppoavien heittopainojen käyttö. Tältä osin sovittiin, että kalastuksenvalvojat seuraavat punttikalastusta tulevalla kaudella ja että pyritään paikallisesti sopimaan siitä, että heittopainoissa ei käytetä lyijyä.

Suomi ja Ruotsi jatkavat lisäksi keskusteluja Tornionjoen kalastusta koskevasta pidemmän aikavälin strategiasta.

Suomi ehdotti neuvotteluissa, että Tornionjoen kalastussääntöön kuuluvalla merialueella rysiä tulisi nostaa merestä, kun lohikiintiö on täyttynyt tai vähintään kerran päivässä kokea rysät ja tyhjentää lohet niistä. Tästä ei voitu sopia, mutta keskustelu aiheesta jatkuu syksyllä.

Kalastusmääräyksistä neuvotellaan vuosittain, jotta ne pysyisivät ajan tasalla suhteessa kalakantojen tilaan. Samalla pyritään varmistamaan, että kalastus sopimusalueella on kestävää. Määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen mukainen pöytäkirja julkaistaan myös valtiosopimussarjassa.

Tornionjoella on tarkoitus myös testata sähköisen saalisilmoitusjärjestelmän toteuttamisvaihtoehtoja tulevana kesänä. Osaa luvanmyyntipaikoista koskevan kokeilun tarkoitus on kartoittaa toimivaa tapaa, jolla kalastajat voisivat ilmoittaa saaliinsa esimerkiksi kännykällä tutkimus- ja tilastointikäyttöä varten.

Linkit:
Pöytäkirja Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön poikkeuksista kaudelle 2020 PDF 756kB

Lähde: MMM 26.3.2020