Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetulla lailla (1048/2016) Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöt on jaettu Manner-Suomessa (valtakunnassa) kaupallisille kalastajille siirrettävinä ja ei-siirrettävinä käyttöoikeuksina. Niiden perusteella jaetaan vuosittain toimijakohtaiset kalastuskiintiöt. Suomen vuoden 2023 silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöt Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella on jaettava valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kesken, koska Ahvenanmaan maakunta ja Ahvenanmaalle rekisteröidyt kaupalliset kalastajat eivät osallistu valtakunnan kiintiöjärjestelmään ei-siirrettävien ja siirrettävien käyttöoikeuksien osalta. Tämä jako on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön 22.12.2016 (558/01.01/2016) tekemässä päätöksessä vahvistettujen osuuksien perusteella.

Maa- ja metsätalousministeriön päätös 12.12.2022:

Suomen Pohjanlahden silakkakiintiö, Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiö, kilohailikiintiö sekä Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö neuvoston asetuksessa (EU) 2022/2090 jaetaan vuotta 2023 koskeviksi valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiöiksi seuraavasti:

Pohjanlahden silakkakiintiö (ICES osa-alueet 30–31)
Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2023 on 65 627 000 kg, josta valtakunnan kiintiö on 61 776 861 kg ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 3 850 139 kg.

Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiö (ICES osa-alueet 25–27, 28.2, 29 ja 32)
Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2023 on 15 531 000 kg, josta valtakunnan kiintiö on 13 177 960 kg ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 2 353 040 kg. Valtakunnan kiintiöstä vähennetään 25 771 kg vähennyksenä valtakunnan vuoden 2021 kiintiön ylittämisestä, jolloin valtakunnan kiintiö vuodelle 2023 on 13 152 189 kg. Kiintiömäärä 25 771 kg lisätään Ahvenanmaan maakunnan kiintiöön, joka vuodelle 2023 siten on 2 378 811 kg.

Kilohailikiintiö (ICES osa-alueet 22–32)
Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2023 on 11 573 000 kg, josta valtakunnan kiintiö on 10 577 722 kg ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 995 278 kg. Valtakunnan kiintiöstä vähennetään 23 771 kg vähennyksenä valtakunnan vuoden 2021 kiintiön ylittämisestä, jolloin valtakunnan kiintiö vuodelle 2023 on 10 553 951 kg. Kiintiömäärä 23 771 kg lisätään Ahvenanmaan maakunnan kiintiöön, joka vuodelle 2023 siten on 1 019 049 kg.

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö (ICES osa-alueet 22–31)
Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2023 on 16 488 lohta, josta valtakunnan kiintiö on 15 109 lohta ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 1 379 lohta.

Suomelle saatetaan siirtää lisää Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä muilta jäsenvaltioilta vuotta 2023 varten maatalous- ja kalastusneuvoston lokakuisen poliittisen yhteisymmärryksen mukaisesti. Nämä lohikiintiön lisämäärät jaetaan valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kesken noudattaen maa- ja metsätalousministeriön 22.12.2016 tekemässä päätöksessä vahvistettuja osuuksia.

Valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan vuoden 2023 kiintiöihin lisätään vuoden 2023 aikana vuodelta 2022 siirtyvät kiintiömäärät. Edelliseltä vuodelta siirtyvät kiintiömäärät jaetaan valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kesken siten, että osapuolet saavat jäljellä olevan osuuden omasta kiintiöstään vuodelle 2022 ottaen huomioon kiintiöiden käyttöasteet.

Valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiöt muodostavat enimmäismäärän valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kaupallisten kalastajien saaliille vuonna 2023. Vuonna 2023 suoritettavat kiintiöosien siirrot valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kalastustoimijoiden välillä otetaan huomioon kiintiöiden lisäyksinä tai vähennyksinä.

Valtakunta ja Ahvenanmaan maakunta voivat sallia, että jos niiden kilohailin kiintiö vuonna 2023 täyttyy, voidaan tämän jälkeen saatu kilohailisaalis kirjata Pohjanlahden silakan tai Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakan kiintiöihin siten, että niihin kirjattava kilohailisaalis muodostaa enintään yhdeksän prosenttia kustakin silakan kiintiöstä. Näin kirjattava kilohailisaalis kirjataan siihen silakan kiintiöön, jota koskevalta alueelta kilohailisaalis on saatu. Silakan kiintiöihin kirjattava kilohailisaalis nostaa kyseisten silakan kiintiöiden käyttöastetta. Jos valtakunta tai Ahvenanmaan maakunta ylittää sille kuuluvan kiintiön vuodelle 2023 vähennetään kyseisen kiintiön ylitys tulevien vuosien valtakunnan tai Ahvenanmaan maakunnan kiintiöistä.

Lähde: MMM 15.12.2022