Förbundsstyrelsens traditionella sommarmöte hålls denna gång 2-3.9 i Åbo.

På ärendelistan bland annat följande:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 1/2021
 4. Styrelsens konstituering
 5. Fångst- och kvotsituationen 2021 samt fiskekvoter 2021
 6. Aktörsspecifika kvotsystemet
  • Naturresursinstitutets utvärdering hösten 2021
  • fortsatta åtgärder och möjliga lagförändringar 2022
 7. EHFFF 2021-27
  • nationella EHFFF-lagen och -förordningen
  • program för befrämjande av inhemsk fisk och JSM:s genomförandeplan
  • beredning av operativt program, finansieringstabell
 8. EU:s övervakningsförordning, ändring av förordningen
 9. Utvärdering av nationella lax- och öringsstrategin, uppdatering av strategin
 10. SUP-direktivet och fiskeutrustning
 11. MSC-certifiering, avbrott på eget initiativ (self-suspension) i MSC-certifieringen för centrala strömmingsbeståndet, tredje mellanutvärderingen samt finansiering
 12. TUKALA-projektet
 13. Organisationens tillstånd 2021
  • den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2021
 14. Övriga aktuella frågor  
 15. Övriga ärenden
 16. Mötets avslutande

För ytterligare uppgifter: Styrelsens ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, eller vd Kim Jordas, tel. 0400-720 690