Styrelsens möte hålls 8.3 i Tammerfors.

På ärendelistan bland annat:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 3/2018
 4. Stadgeenligt årsmöte 29.3 Åbo
 • bokslut 2018
 • verksamhetsplan och budget 2019, medlemsavgifter 2020
 1. Fiskekvoter 2019, lägesöversikt
 2. MSC-projekt för trål- och ryssjefiske efter strömming och vassbuk, lägesöversikt
 3. Bokföringsfiske efter gös, projektansökan
 4. Säl, lägesöversikt och positionsbestämning
 • vårdplan för sälbestånden
 • möjligt arvode för hantering av säl, JSM:s förslag
 1. Lax 2019, lägesöversikt
 2. Skarvarbetsgruppen, lägesöversikt och positionsbestämning
 3. TUKALA-projketet, lägesöversikt
 4. Nominering av representant i EHFF 2021-2027 arbetsgruppen
 5. Organisationens tillstånd 2019
 • den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2019, medlemsavgifter 2018 och 2019
 • beredning av jubileumsåret, FYFF 40 år 2020
 1. Övriga aktuella frågor
 2. Övriga ärenden
 3. Mötets avslutande

Tilläggsuppgifter: Ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, eller vd Kim Jordas, tel. 0400-720 690.