Finlands Yrkesfiskarförbunds styrelse sammankommer 6.3 i Åbo.

På ärendelistan bland annat:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 3/2014 och 1/2015
 4. Årsmötesärenden
  • årsmöte 20.3.2015 i Åbo, program
  • bokslut 2014 och därtill ansluten verksamhetsberättelse
  • verksamhetsplan och budget 2015
  • medlemsavgifter 2016 och andra årsmötesärenden
 1. Lagen om fiske och förordningen om fiske – lägesöversikt
 2. Intressebevakningens/ verksamhetens alternativa modeller (2016-) – remissdebatt
 3. Partnerskapsprojekt
 4. Organisationens tillstånd 2015
  • ekonomiska situationen
  • verksamhetsplan våren 2015
  • projektsituationen
 1. Aktuella frågor – lägesöversikt
  •  kvoter och fångstuppföljningssituationen
  •  enhetsvisa kvoter, situation
  •  åtgärdsprogrammet (EHFF), situation
  •  övriga aktuella ärenden
 1. Övriga ärenden
 2. Mötets avslutande

För tilläggsuppgifter: Styrelsens ordförande Olavi Sahlstén tel. 0400-227 448 och vd Kim Jordas tel. 0400-720 690