Den lilla silverfärgade fisken storspigg, som ofta känns igen på taggarna i fiskens ryggfena, sprider sig längs Östersjökusten. Det visar en ny svensk studie.

En tidigare kartläggning har visat hur fisken ökat kraftigt i Östersjöns utsjö.

En ny svensk studie som analyserat data från nära 40 års provfisken av yngel i skärgårdsvikar, visar på gradvisa så kallade regimskiften längs den svenska Östersjökusten.

Enskilda platser som tidigare dominerats av stora rovfiskar som abborre och gädda, domineras nu av storspiggen. De här skiftena har enligt studien successivt spritt sig längs kusten sedan 1990-talet.

Storspigg har stor påverkan på ekosystemet trots sin lilla storlek, eftersom den bland annat äter upp både ägg och larver av andra arter. Men varför man ser de här förändringarna längs kusten är fortfarande oklart säger Johan Eklöf, docent i marin ekologi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.

– Det där är lite av en hönan och ägget-fråga, som vi håller på och utreder i ännu mer detalj nu. Vi tror att det kan vara kopplat både till övergödning och överfiske av större rovfiskar som vanligtvis då äter och kontrollerar mängden storspigg. Men det kan också vara kopplat till klimatförändringar och framför allt då den snabba uppvärmningen som sker i Östersjön, säger han.

– Vi tror att det behövs olika typer av kraftiga åtgärder på stor skala från förvaltning för att vända den här utvecklingen. Först och främst behöver vi få en bättre förståelse över vad är de faktiska drivkrafterna bakom spiggökningen i Östersjön, fortsätter han.

Referens: Eklöf J, et al. “A spatial regime shift from predator to prey dominance in a large coastal ecosystem”. Communications Biology. Augusti 2020. DOI: 10.1038/s42003-020-01180-0.

Källa: SR/Vetenskapsradion 28.8.2020