De sista stöden från åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen i Finland 2007-2013 kan sökas senast 25.11.2014.

Annons,

bilaga