Statsrådet har den 16 december 2021 godkänt den uppdaterade havsförvaltningsplanen för Finland. 

Nedan hittar du länkar till beslutet och materialet: 

Statsrådet: beslut om havsförvaltningsplan (på finska)  

Havsförvaltningsplanen och bakgrundsmaterial: www.miljo.fi/paverkavattnen/havsvard 

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska delge statsrådets beslut genom offentlig kungörelse. Kungörelserna finns framlagda till påseende 21.12.2021–27.1.2022 på närings-, trafik- och miljöcentralernas webbplatser på adressen www.ely-keskus.fi/kuulutukset (välj NTM-central). 

Källa: NTM-centralen 21.12.2021