För att ge skärgårdspolitiskt viktiga frågor mer synlighet och öka medvetenheten om dem i samhället, har skärgårdspolitiken fått en egen webbplats: 

https://www.skargardspolitiken.fi/

Webbplatsen är en del av reformen av kommunikationen kring skärgårdspolitiken som vill ge alla skärgårdsbor och -vänner en inblick i och samla ihop information om skärgårdspolitiken. Kolla alltså in webbplatsen där du hittar bland annat nyheter, bloggar och information om skärgården och skärgårdsaktörer.

Källa: Skärgårdsdelegationen 26.6.2020