Luonnonvarakeskuksen uuteen Sinisen biotalouden verkkojulkaisussa kuvataan alan tutkimuskokonaisuutta ja kasvumahdollisuuksia. Julkaisussa keskustelevat Luken sinisen biotalouden tutkimus ja tilastot.

”Sinisen biotalouden alalla on Suomessa runsaasti kasvun mahdollisuuksia ja uutta tutkimustietoa aiheesta tarvitaan jatkuvasti”, kertoo tutkimus- ja kehittämispäällikkö Asmo Honkanen Luonnonvarakeskukselta.

Julkaisuun kootut tilastot kuvaavat alan nykyhetkeä Suomessa, ja niiden avulla on mahdollisuus seurata alan kasvua suhteessa odotuksiin sekä muiden maiden kehitykseen.

Julkaisussa käsitellään sinistä biotaloutta viidestä näkökulmasta: Veteen perustuva biotuotanto, ravinteiden kierrätys ja teolliset symbioosit, vesiluonnon käyttö, lisäarvotuotteet sekä virkistys- ja luontoarvopalvelut.

Biotalouden tilastointi kehittyy tutkimustiedon rinnalla

Uusien hankkeiden ja toimintatapojen myötä tarvitaan myös uudenlaista tietoa. Tilastot ovat tärkeä tietopohja monelle taholle – niin asiantuntijoille kuin kansalaisille.

”Biotalouden tavoitteiden seurantaan tarvitaan tilastoja. On tärkeää, että tilastointi vastaa biotalouden alan muuttuviin tietotarpeisiin”, kuvailee Luken tilastojohtaja Johanna Laiho-Kauranne.

Sinisen biotalouden verkkojulkaisu vastaa omalta osaltaan näihin tarpeisiin tarjoamalla vuoropuhelulle paikan. Julkaisussa Luken tutkimuksen analyysit yhdistyvät tilastoihin, joiden tietokannoista lukija voi jatkaa vielä syvällisemmän tiedon etsimistä.

”Toivomme, että saamme julkaisun lukijoilta palautetta ja kehittämisideoita siniseen teemaan”, Laiho-Kauranne toteaa.

verkkojulkaisu linkki: Sininen biotalous -julkaisu

Lähde: Luke tiedote 31.5.2016