Troolari Golden Rose kalastamassa Selkämerellä.

Valtioneuvosto antoi toukokuun alussa asetuksen, jolla Suomen aluevesille vahvistettiin
ensimmäistä kertaa kalastuksen kuturauhoitus. Asetuksella kiellettiin kansallisesti
troolikalastus Selkämeren aluevesillä 25.5. –30.6.2024. Kuturauhoituksesta sovittiin
Ruotsin kanssa viime lokakuussa pidetyssä EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston
kokouksessa. Ruotsi teki vastaavan kiellon omille Selkämeren aluevesilleen. Lisäksi
silakan ja kilohailin troolaus Suomenlahdella, Saaristomerellä ja pohjoisella Itämerellä oli
kielletty toukokuun aikana EU:n asetuksella ja kyseistä kieltoa täydentävällä kansallisella
asetuksella.

Samalla kansallisella asetuksella myös yhtenäistettiin Suomenlahdella, Saaristomerellä ja
Pohjanlahdella pienimuotoisesti pyydettäviä silakan saalismääriä kymmeneksi tonniksi
vuodessa. Saalismäärän saa pyytää rysällä tai alle 12 metrin pituisella troolialuksella ilman
toimijakohtaista kalastuskiintiöitä tai sen lisäksi. Suomenlahdella ja Saaristomerellä
määrää kaksinkertaistettiin aiemmasta viidestä tonnista. Pohjanlahdella määrä puolitettiin
aiemmasta 20 tonnista.

 

Troolin nostaminen on käynnissä ja koko aluksen miehistö on töissä peräkannella

Silakan kalastuskiintiöt vahvistettiin viime vuonna EU:n neuvoston asetuksella perustuen
kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n tieteelliseen neuvoon. Komission ehdotus
oli tuolloin silakan kalastuksen kieltäminen kokonaan, mutta Suomi onnistui neuvotteluissa
varmistamaan kalastuksen jatkumisen tieteelliseen neuvoon perustuen.

Kalastuskauden viimeinen veto on troolissa ja pumppu siirtää silakat aluksen tankkeihin kylmään.

Pitkän talven jälkeen kalastus jatkui aktiivisena ja saaliit olivat kohtuullisia etenkin
Selkämerellä. Silakan laatu, mistä keskusteltiin paljon viime vuonna, oli hyvä. Laihoja, tai
nälkiintyneitä kaloja ei juuri saaliissa ollut, vaan silakat olivat pääsääntöisesti
normaalikuntoisia. Rannikon läheisyydessä oli paikoin lihavaa silakkaa.

Reissu tehty ja Golden Rose kääntyy kohti kotisatamaa.

Toukokuun viimeiset viikot suosivat kalastusta, kun pitkän tuulijakson jälkeen oli useita,
lähdes tyyniä vuorokausia. Kalastuspäiviä ja saalista kertyi, mutta kieltoaika tuli vastaan, ja
alukset joutuivat palaamaan kotisatamiinsa. Edessä on pitkä paussi, koska helteiden takia
merivesi lämpeni nopeasti ja jäähtyy vasta syksyllä myrskyjen saavuttua.

Reposaaren kalasatama ja Golden Rose

Lähde: MMM, kuvat: Markku Saiha/SAKL