Valtioneuvosto on 18.2.2016 antanut asetukset, jotka muuttavat aikaisempaa säätelyä (1504/2015).

Suomenlahti ja Itämeren pääallas

Kalastusalukset eivät saa kalastaa troolilla silakkaa tai kilohailia ICES-osa-alueilla 25–27, 28.2 sekä osa-alueella 29 leveysasteen 59 47´N eteläpuolella ja osa-alueella 32 Suomen perusviivan ulkopuolella.

Asetus astuu voimaan 20.2.2016 ja on voimassa 31.12.2016 saakka.

Selkämeri

Kalastusalusten kilohailin ja silakan kalastaminen troolilla on kielletty seuraavilla merialueilla:
1) Selkämerellä merialueella, jota rajoittaa linja Suomen mannerrannikolta leveyspiiristä 61°30′N suoraan länteen pituuspiiriin 19°00´E; sieltä suoraan etelään leveyspiiriin 61°00′N; sieltä suoraan länteen pituuspiiriin 18°00´E; sieltä suoraan etelään leveyspiiriin 60°30´N; sieltä suoraan itään pituuspiiriin 21°00´E asti; sieltä leveyspiirin 60°47´N ja Suomen mannerrannikon leikkauspisteeseen ja sieltä mannerrannikkoa pitkin pohjoissuunnassa alkupisteeseen (pyyntiruudut 40, 41, 42, 44, 45, 46 ja osa pyyntiruudusta 47);
2) Ahvenanmerellä merialueella, joka rajoittuu leveyspiirien 59°47′N ja 60°30´N välille ja sijoittuu neljän meripeninkulman etäisyydelle Suomen ja Ruotsin perusviivoista (osa pyyntiruuduista 48, 49 ja 58).

Asetus astuu voimaan 20.2.2016 ja on voimassa 1.5.2016 saakka.

Lisätietoja:

Liiton toimisto
puh. 0400-720 690
sakl@sakl.fi