Jord- och skogsbruksministeriet har 18.6.2014 beslutat ge en förordning som ändrar i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014 (1066/2013) 3 § som följer:

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 30 söder om breddgraden 62°30`N på Bottenhavet är från och med den 1 juli till och med den 31 augusti förbjudet för finskregistrerade fiskefartyg vars längd överallt är över 12 meter.

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområden 30 och 31 norr om breddgraden 62°30`N på Bottniska viken är från och med den 1 juli till och med den 31 augusti förbjudet för finskregistrerade fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter.

Förordningen träder ikraft 23.6.2014 och är i kraft till 31.12.2014.

(ändringarna jämfört med tidigare med fet stil)

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi