Jord- och skogsbruksministeriet har 3.9.2012 beslutat ge en förordning som öppnar trålfisket efter strömming och vassbuk för fartyg med en totallängd under 12 meter på vissa havsområden. Ryssjefisket i ICES-delområden 29 och 32 tillåts också.

Trålfiske efter strömming och vassbuk med fartyg med en totallängd under 12 meter är med avvikelse från 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning (266/2012) tillåtet inom ICES delområde 29 mellan breddgraderna 59°50`N och 60°30`N i Skärgårdshavet samt ICES delområde 32 innanför baslinjen på Finska viken.

Trålfiske efter strömming och vassbuk med fartyg med en totallängd under 12 meter är tillåtet i ICES delområde 30 mellan breddgraderna 60°30`N och 62°30`N på Bottenhavet med avvikelse från 1 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning (332/2012).

Trålfisket skall utövas för att fiska strömming och vassbuk till livsmedel.

Förordningen träder ikraft 5.9.2012 och är i kraft till den 31.12.2012. Med förordningen upphävs § 2 i förordningen 332/2012.

Förordningen gäller fartyg som är registrerade i Finland.

Tilläggsuppgifter:

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi