Valtioneuvosto antoi 13.6. asetuksen kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, joka koskee siian verkkopyynnissä Merenkurkun alueella noudatettavaa verkkojen solmuväliä. Muutos annettaisiin Luonnonvarakeskuksen suorittamien tutkimusten perusteella.

Merenkurkun alueella voidaan tutkimustulosten perusteella vähintään 20 metrin syvyisillä merialueilla kesä-elokuussa kestävästi pyytää karisiikaa 38-40 millimetrin solmuvälin verkoilla ilman suojeltavien vaellussiikojen olennaista saalisosuutta.

Asetuksen muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.7.2024.

  1. Muistio Tiedosto avautuu uudessa välilehdessäPDF 117KB
  2. Valtioneuvoston asetus kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n väliaikaisesta muuttamisesta Tiedosto avautuu uudessa välilehdessäPDF 71KB
  3. Statsrådets förordning om temporär ändring av 12 § i statsrådets förordning om fiske Tiedosto avautuu uudessa välilehdessäPDF 75KB

Lähde: Valtioneuvosto 13.6.2024