Satakuntalaiset kansanedustajat Kristiina Salonen (sd) ja Jari Myllykoski (vas) vaativat merimetso-ongelmaan järeämpiä toimia valtakunnallisesti.

Rauman merimetsotilanteen ongelmallisuudesta on puhuttu jo kauan, mutta valtakunnalliset toimet merimetsojen aiheuttamien haittojen torjumiselle puuttuvat, todetaan kansanedustajien yhteisessä aloitteessa.

Salonen ja Myllykoski ovat huolissaan myös merimetsojen aiheuttamista haitoista elinkeinoelämälle. Esimerkiksi Rauman sataman kehittäminen näyttää viivästyvän tämän vuoksi.

Salosen mukaan vahva merimetsokanta uhkaa myös Selkämeren kansallispuiston luonnon ja sen lajien moninaisuutta.

Poikkeuslupajärjestelmä ei toimi

Niissä tapauksissa, joissa merimetso aiheuttaa merkittäviä haittoja, voi ELY-keskukselta saada luvan lintujen karkottamiseksi. Myllykosken mukana poikkeuslupajärjestelmä ei toimi tällä hetkellä niin kuin sen pitäisi.

– Suomessa lupia myönnetään selvästi tiukemmin ehdoin, kuin EU edellyttää. Viranomaisten tulkinnat eroavat merkittävästi esimerkiksi Tanskan tai Ruotsin viranomaisten tulkinnoista.

Myllykoski vaatii luonnonsuojelulain täsmentämistä ongelman ratkaisemiseksi. Salonen on esittänyt yhtenä vaihtoehtona metsästyslain muuttamista.

– Merimetsokannan kehitys on ollut todella huolestuttavaa ja ongelmalle olisi syytä saada mahdollisimman pian valtakunnallinen selvyys ja ratkaisu, Myllykoski ja Salonen toteavat aloitteessaan.

Lähde: Yle 21.8.2020