Vasemmalta hallituksen puheenjohtaja Mikael Lindholm, lohivastaava Heikki Salokangas, ministeri Sari Essayah, puheenjohtaja Jarno Aaltonen ja toimitusjohtaja Kim Jordas.

Uusi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja Suomen Ammattikalastajaliiton edustajat tapasivat 8.8. Tapaamisessa keskusteltiin ammattikalastuksen ajankohtaisista asioista hyvässä ja rakentavassa hengessä.

SAKL totesi alkuun, että pitää uuden hallitusohjelman kirjauksia ammattikalastuksesta ja elinkeinokalataloudesta hyvinä ja kannatettavina. Keskeistä on, että Kotimaisen kalan edistämisohjelman toimeenpanoa tehostetaan – sanoista tekoihin! Painotettiin myös, ettei tule tehdä päätöksiä, jotka vievät kehitystä päinvastaiseen suuntaan, kuten viime hallituskaudella tapahtui. Jokaista ammattikalastusta koskevaa päätöstä on katsottava Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteiden näkökulmasta!

SAKL kehotti ministeriötä työskentelemään aktiivisesti sen puolesta, että lohen kalastus voi jatkua Selkämerellä myös vuonna 2024. Lohi on rannikkokalastuksen keskeinen saalislaji ja on rannikkokalastuksen tärkeä tukijalka koko rannikolla. Liitto katsoo myös, että tulisi välttää liian suuria vuoden välisiä kiintiövaihteluita silakkakannoissa. Suuret vaihtelut vaikeuttavat kalastuksen harjoittamista ja suunnittelemista sekä aiheuttanut taloudellisia menetyksiä sekä kalastusyrityksille että maalla toimiville kalan jalostusyrityksille.

MMM on tehnyt esityksen uudeksi hyljekorvausjärjestelmäksi ja esittää mm. maksimikorvauksen alentamista. SAKL totesi, että liitto vastustaa maksimikorvauksen alentamista, tasoa tulisi päinvastoin nostaa. Hylkeiden poistopalkkiojärjestelmää tulee myös jatkaa.

MMM:n esitys hyljekantojen hoitosuunnitelmaksi on ollut lausunnolla alkukesästä 2023. SAKL katsoo, että nykyinen hyljekanta on liian suuri, jotta rannikkokalastusta voidaan harjoittaa kannattavasti ja tarjota kuluttajille kotimaista luonnonkalaa markkinoiden odotusten mukaisesti. Hyljekannan kielteiset vaikutukset kalakantoihin on huomioitava. Esitys hoitosuunnitelmaksi ei SAKL:n näkemyksen mukaan ole toimiltaan riittävä, jotta näihin haasteisiin voitaisiin vastata.

Lähde: SAKL 8.8.2023