Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL selvitti alkuvuoden aikana silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-sertifioinnin edellytyksiä (esiarviointi). Esiarvioinnin tarkoituksena on selvittää kalastuksen valmius täysarviointiin.

Sertifiointielin DNV GL Norja on SAKL:n toimeksiannosta selvittänyt sertifioinnin edellytyksiä. DNV GL luovutti raporttinsa esiselvityksestä liitolle kevään aikana.

SAKL:n hallitus päättää kesäkokouksessaan elokuussa mahdollisista jatkotoimista.

Esiarvioinnin tekemistä tuki pääosin apurahalla Maj ja Tor Nesslingin Säätiö.

pro aere

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Jordas, 0400-720 690, sakl@sakl.fi 

 

Lisätietoja MSC-sertifioinnista:

MSC:n (Marine Stewardship Council) kestävän kalastuksen ympäristöstandardia pidetään yhtenä luotettavimmista instrumenteista, jolla voidaan asettaa kriteerit yksittäisten kalastusyritysten toiminnan kestävyydelle ja hallinnoinnille.

MSC-kriteerit

1. Kalakannan tila

Kalastustehon on oltava tasolla, joka on kalakannalle kestävää. 

2. Kalastuksen ympäristövaikutukset

Kalastustoimintaa tulee harjoittaa tavalla, joka ylläpitää ympäristön monimuotoisuuden, rakenteen, tuottavuuden ja toimintakyvyn niissä ekosysteemeissä, joista kalastus on riippuvainen.

3. Tehokkaat kalastuksen hallintajärjestelmät

Kalastustoiminnan täytyy noudattaa kaikkia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sen on oltava hallinnoitu tavalla, joka kykenee sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja takamaan toiminnan kestävyyden. 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Jordas, 0400-720 690, sakl@sakl.fi          Lisätietoja MSC-sertifioinnista:   MSC:n (Marine Stewardship Council) kestävän kalastuksen ympäristöstandardia pidetään yhtenä luotettavimmista instrumenteista, jolla voidaan asettaa kriteerit yksittäisten kalastusyritysten toiminnan kestävyydelle ja hallinnoinnille.   MSC-kriteerit 1. Kalakannan tila Kalastustehon on oltava tasolla, joka on kalakannalle kestävää.  2. Kalastuksen ympäristövaikutukset Kalastustoimintaa tulee harjoittaa tavalla, joka ylläpitää ympäristön monimuotoisuuden, rakenteen, tuottavuuden ja toimintakyvyn niissä ekosysteemeissä, joista kalastus on riippuvainen. 3. Tehokkaat kalastuksen hallintajärjestelmät Kalastustoiminnan täytyy noudattaa kaikkia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sen on oltava hallinnoitu tavalla, joka kykenee sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja takamaan toiminnan kestävyyden.