Suomen Ammattikalastajaliitto on tänään lausunut hallituksen esityksestä laiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) eurooppalaisen asetuksen kansallisesta toimeenpanosta.

Liitto on lausunut lakiesityksestä jo lausuntokierroksen aikana, ja annettuja kommentteja on osin huomioitu. SAKL pitää lausunnolla olevaa luonnosta hallituksen esitykseksi yleisesti ottaen hyvänä kokonaisuutena.

Elinkeinon esittämä kritiikki pitkistä maksatusajoista ja hakijoiden vaihtelevasta kohtelusta (mm. alueiden välillä) on huomioitu muistiossa. Tämä tulisi myös johtaa toimiin, ministeriön johtamaan tehokkaaseen koordinointiin, yhtenäiseen toimintaan, selkeään ohjeistukseen ja tehokkaaseen hallintoon, johon kuuluu nopea hallinnollinen käsittely. Hakijan on voitava luottaa siihen, että päätökset tehdään asianmukaisesti ja pitävästi, ja ettei soveltamislinja muutu hankkeen aikana, tai ettei tukea peritä takaisin jopa vuosien jälkeen muuttuneen tai väärän soveltamislinjan takia.

SAKL kannattaa kalastajille tarkoitetun tuen myöntämiselle esitettyä rajaa (tällä hetkellä 8 500 euroa).

Kauden 2007-2013 aikana viranomaisen hyväksymän oman työn hinta on ollut todella alhainen (10 euroa tunti) ja se ei millään vastaa todellista yleistä kustannustasoa ja on yrittäjän tietotaidon räikeää aliarvioimista. Tämä on huomioitava kun annetaan tarkempia säädöksiä valtioneuvoston asetuksella

Vaikka käsittelyssä oleva lakiesitys sinällään antaa hyvin pohjan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kansalliselle toimeenpanolle on tähdennettävä, että ainoastaan kalataloushallinnon tehokas ja asianmukainen järjestäminen takaa kalatalousyrittäjien palvelut. ELY-keskukset ovat tällä suurien henkilöstön vähennyspaineitten alaisena. Tietojemme mukaan maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee kalataloushallinnon uudelleen organisointia palveluiden turvaamiseksi.

SAKL 7.10.2014