Tänään 15.4 astui voimaan verkkokalastuskielto, jonka mukaan saimaannorpan poikasten keskeisillä elinalueilla on verkkokalastus kiellettyä kesäkuun loppuun saakka. Kielto ei koske muikkuverkkoja. Kiellon avulla suojellaan kuutteja verkkokuolemilta ja edistetään norppakannan kasvua.

Kuutille aiheutuvat häiriöt korostuvat vähälumisina ja lauhoina talvina. Pesimäolot ovat olleet erityisesti tänä vuonna vaikeat heikon lumi- ja jäätilanteen vuoksi.

– Haluan kiittää kaikkia apukinosten tekijöitä sekä poikaslaskentoihin osallistuneita, jotka haastavissa oloissa tänä talvena ja keväänä ovat tehneet työtä saimaannorppien hyväksi. Norpan suojelussa on tähän asti onnistuttu laajalla yhteistyöllä, jossa paikallisten ihmisten ja vesialueen omistajien rooli on keskeinen, kiittelee maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– Vaikeista olosuhteista johtuen kuutteja on tänä vuonna löydetty vain kolmanneksen tavallisesta määrästä ja näistä peräti yhdeksän kuolleena. Pesinnän heikon onnistumisen vuoksi kalastuksen norppaystävällisyyteen on tänä kesänä syytä kiinnittää erityisen paljon huomiota. Suosittelen norppaturvallisten pyydysten käyttöä kaikille Saimaalla kalastaville, painottaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Nykyiset kalastusrajoitukset ovat voimassa ensi kevääseen saakka. Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut laajapohjaisen työryhmän pohjustamaan saimaannorpan suojelemiseksi tarvittavien vuonna 2021 voimaan tulevien kalastussääntöjen valmistelua.

Työn yhteydessä järjestetään alueelliset keskustelu- ja kuulemistilaisuudet saimaannorpan esiintymisalueella Punkaharjulla, Puumalassa, Rantasalmella, Rääkkylässä ja Taipalsaaressa. Tilaisuudet oli tarkoitus järjestää toukokuussa, mutta ne siirtyvät elokuulle koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Tilaisuuksien järjestelyistä vastaavat maakuntien liitot, ja ne ovat kaikille avoimia.

Lähde: MMM ja YM tiedote 15.4.2020