Safe@sea – projekti kehittää kalastajien suojavaatteiden ominaisuuksia turvallisuuden ja käyttömukavuuden parantamiseksi. Käynnissä oleva hanke on norjalaisen SINTEF – tutkimusorganisaation koordinoima ja siinä on mukana myös suuri tekstiilivalmistaja Helly Hansen Pro. Tämä EU:n tutkimushanke tähtää ammattikalastajien työturvallisuuden lisäämiseen ja onnettomuuksien mm. hukkumisen ehkäisemiseen. Hanke on kolmivuotinen ja neljän miljoonan euron budjetti saa rahoituksensa EU:n 7. puiteohjelmasta (FP7/2007-2013).

Hanke päättyy kuluvan vuoden lopulla. TTY on mukana kehitettyjen materiaalien ja tuotteiden testaamisessa ja validoinnissa sekä pään ja käsien suojauksen kehittämisessä.

Linkki hankkeen sivuille: http://www.safeatsea-project.eu/

Linkki TV- juttuun: http://www.euronews.com/2012/04/11/e-textiles-improving-health-and-safety/