Yrkesfiskets sältoleransbidrag för år 2013 kan nu ansökas. Bidragets ansökningstid är 15.3. – 15.4.2014.

Principerna för toleransbidragssystemet bibehålls. Notera att sökanden bör ha tagit del i sälutbildning för att kunna erhålla toleransbidrag.

Blanketter samt utredning över toleransbidragets beräkningsgrunder finns på jord- och skogsbruksministeriets internetsidor (http://www.mmm.fi/sv/index/eff/tuen_hakeminen.html ) och dessa finns även att få via NTM-centralerna. De medel som för år 2013 reserverats för sältoleransbidraget uppgår till totalt 1,375 miljoner euro.

Returnera ansökningsblanketten till den egna NTM-centralen. Det är värt att notera att man bör reservera minst 7 dygn för postens gång.

Källa: Egentliga Finlands NTM-central 11.3.2014