Svenska Insjöfiskares Centralförbundetin (Ruotsin sisävesikalastajien keskusliitto) yli 40 hengen ryhmä vieraili 15.-16.3.2019 Suomessa. Järjestön jäsenet pyytävät etenkin kuhaa Ruotsin suurissa järvissä. Rapu on myös heille tärkeä saalislaji. Vierailun aikana he tutustuivat Lähiapajahankkeeseen Juvalla ja Kerimäen kalataloon sekä verkko- ja rysäkalastukseen Haukivedellä kalastaja Markku Kettusen johdolla.

Ruotsissa sisävesikalastuksen merkitys on lisääntynyt samalla tavalla kuin Suomessa merikalastuksen kokemien suurien ongelmien vuoksi, sisävesikalastajien puheenjohtaja Mats Eriksson totesi.

Vierailu toteutettiin Itä-Suomen kalatalousryhmän ja SAKL:n yhteistyönä ja kalatalousryhmän aktivaattori Pekka Sahama oli suunnitellut vierailun ohjelman. Vieraat olivat hyvin tyytyväisiä vierailun antiin. Lisätietoja Ruotsin sisävesikalastajien keskusliitosta, linkki http://www.insjofiskare.se/index.php

SAKL

Ruotsin sisävesikalastajien puheenjohtaja Mats Eriksson (oikealla) kysyy Juvan Lähiapaja-hankkeen tuloksista hankkeen vetäjältä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Esko Helansuolta.

Kerimäen kalatalon tilat ja koneet kiinnostivat ruotsalaisia vieraita. Tilat ovat kahdeksan ammattikalastajan yhteiskäytössä osakeyhtiön kautta  ja muikku on päälajina.

Ruotsalaiset vieraat seuraavat kiinnostuneena kun kalastaja Markku Kettunen kokee rysää.

Sumuista ja lämpötila plussan puolella, mutta Haukiveden jää vielä vahva.