Ruokavirasto on tarkentanut lintuinfluenssatartunnan saaneiden turkiseläinten lopetuskriteereitä. Päätöksen perusteella kaikki minkit lopetetaan turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta. Ruokaviraston tekemässä minkkejä koskevassa linjauspäätöksessä on huomioitu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) näkemys. Kettuja ja supikoiria koskevat lopetuspäätökset tehdään edelleen tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Minkki on erityisen ongelmallinen eläinlaji lintuinfluenssavirustartuntojen suhteen. Tämä johtuu siitä, että minkin ylähengitysteissä on sekä lintujen että ihmisten influenssaviruksia sitovia reseptoreita, joten minkki on herkkä sairastumaan molempien influenssatyyppien aiheuttamiin tartuntoihin. Minkki voi siten toimia muita nisäkkäitä tehokkaammin sellaisena lintuinfluenssan väli-isäntänä, jossa influenssavirus voi muuttua paremmin ihmisiin tarttuvaan muotoon. Tällaisten virusmuunnosten estämiseksi on tärkeää hävittää kaikki minkit tartunnan saaneilta turkistarhoilta.

Kettujen ja supikoirien lopetuksista päätetään tapauskohtaisesti

Kettuja ja supikoiria koskevissa lopetuspäätöksissä Ruokavirasto voi määrätä kaikki tai osan turkistarhan ketuista ja supikoirista lopetettavaksi. Tähän päätökseen vaikuttaa se, kuinka laajasti ja kuinka voimakkailla oireilla lintuinfluenssatartuntaa esiintyy tarhalla. Mahdollista on myös se, ettei tarhan eläimiä määrätä toistaiseksi ollenkaan lopetettavaksi, jos oireet ja lisääntynyt kuolleisuus ovat tarhalla loppuneet. Turkistarhoja koskevat aluehallintoviraston määräämät rajoitukset ja taudin leviämistä estävät toimenpiteet jäävät kuitenkin voimaan kaikilla tarhoilla, joilla on todettu lintuinfluenssa. Jos tartunnan saaneiden tarhojen kaikkia eläimiä ei ole määrätty lopetettaviksi, otetaan näiden tarhojen eläimistä toistuvasti lisänäytteitä tartuntatilanteen seuraamiseksi. Mahdollisesti lopetuspäätöksiä laajennetaan tulosten perusteella myöhemmin.

Eläinten lopetusmääräys tehty kolmelle turkistarhalle

Ruokavirasto on toistaiseksi tehnyt eläinten lopetusmääräyksen kolmelle turkistarhalle. Uusien lopetusmääräysten valmistelu jatkuu tällä viikolla. Ruokavirasto ei julkaise tietoa eläinten lopetusmääräyksiä saaneista turkistarhoista.

Eläinten omistajilla on oikeus hakea valtion varoista korvauksia Ruokaviraston määräyksellä lopetetuista eläimistä. Korvauksen määrä ei ole vielä tiedossa.

Lintuinfluenssaa on heinäkuun loppuun mennessä todettu kahdellakymmenellä turkistarhalla. Neljän tarhan näytteet ovat parhaillaan tukittavana.

Lähde: Ruokavirasto 1.8.2023