Fiskerinäringens centrala organisationer har publicerat sina gemensamma mål för det kommande regeringsprogrammet under rubriken Möjligheterna att producera inhemsk fisk måste tas i bruk till fullo. 

Finländska konsumenter vill äta inhemsk fisk, men största delen av konsumtionen har riktats till importerad fisk. Den inhemska fiskens andel av konsumtionen kan inte öka, om inte yrkesfiskets och fiskodlingens produktion ökar.

Den inhemska fiskerinäringen är också internationellt sett ett utmärkt exempel på miljömässigt ansvarstagande i modern näringsverksamhet. Fiskerinäringen är hållbar användning av vattenresurserna och ger arbete och utkomst i glesbygden.

Fiskeriorganisationernas gemensamma mål för nästa regeringsprogram:

  1. Verksamhetsförutsättningarna för hela fiskerinäringens värdekedja förbättras
  2. Framtiden för yrkesfisket som näring garanteras
  3. De möjligheter som fiskodlingen erbjuder bör nyttjas till fullo

Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf              
Finlands Fiskodlarförbund rf
Finlands Fiskhandlarförbund rf

Närmare om målen PDF

Källa: Fiskbranschens näringsorganisationer 6.10.2022