På Åland har man avslutat avlivningen och slakten av regnbågslax för utrotning av fisksjukdomen infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Livsmedelsverket beordrade i juni att samtliga regnbågslaxar vid tre IHN-besmittade fiskhållningsplatser ska avlivas för att förhindra spridningen av sjukdomen till andra fiskodlingar på Åland. Vid de besmittade fiskhållningsplatserna har omfattande rengörings- och desinfektionsarbeten påbörjats.

De åländska djurhälsomyndigheterna övervakade avlivningsarbetet vid de besmittade fiskhållningsplatserna. Symptomfri fisk av slaktstorlek nyttjades för livsmedelsproduktion och resten, nästan en halv miljon kilogram regnbågslax avlivades och transporterades till Honkajoki, där de bearbetas och nyttjas bland annat vid framställning av biodiesel och foder för pälsdjur.

Viruset som förorsakar IHN-sjukdom spred sig till Åland i samband med import av regnbågslax från en dansk fiskodling i våras. IHN-viruset förorsakar vävnadsdöd i fiskens blodbildande organ och en allvarlig fisksjukdom som ska bekämpas enligt lag. Läkemedel för behandling av IHN saknas och vacciner mot sjukdomen är inte i bruk i Europa. Vid de besmittade fiskhållningsplatserna på Åland har rengörings- och desinficeringsarbeten påbörjats. Efter saneringsåtgärderna hålls fiskodlingarna fria från regnbågslax i 16 veckor, varefter verksamheten kan återupptas. En förstärkt uppföljning av sjukdomen kommer att pågå i minst två år innan områdets IHN-fria status kan återupptas.

Fristatus för fyra områden på fastlandet

IHN-sjukdomen konstaterades första gången i Finland under vintern 2017–2018 på fastlandet i områden kring Tervo, Ijo, Kaavi och Nurmes, på totalt sex olika fiskhållningsplatser. För att utrota sjukdomen från dessa områden avlivades eller slaktades all fisk vid de besmittade fiskhållningsplatserna, varefter anläggningarna rengjordes och desinficerades. Bekämpningsåtgärdernas effektivitet följdes upp genom en intensifierad undersökning av fisk från områden med smitta under två års tid och områdena har från och med 15.9.2021 officiellt förklarats fria från IHN.

IHN-viruset som spred sig från Danmark till Åland är av en annan typ än tidigare påträffats i Finland och saknar därmed koppling till de tidigare IHN-utbrotten på fastlandet. Efter vårens IHN-utbrott har sjukdomen påträffats på sammanlagt elva fiskhållningsplatser i Danmark. Från de IHN-drabbade fiskodlingarna i Danmark har det veterligen inte levererats fisk till det finländska fastlandet. På Åland finns sedan tidigare ett förbud att förflytta levande eller orensad fisk till annan ort i Finland på grund av uppföljningsprogrammet som gäller en annan fisksjukdom, VHS. Livsmedelsverket uppmanar fiskodlare att tills vidare undvika införsel av levande odlingsfisk från Danmark för att förhindra spridningen av IHN.

På grund av IHN-sjukdomen på Åland kommer även vild fisk att undersökas. Sjukdomen kan förutom regnbågslax smitta till exempel lax och gädda och spridas vidare med vild fisk och vattenströmmar. IHN-sjukdomen smittar inte människa eller sällskapsdjur och man kan fiska och äta fisk som normalt. De som fiskar på Åland i områden bredvid Flisö och Bråttö uppmanas dock att torka eller desinfektera sina fiskeredskap innan de används på andra områden.

Källa: Livsmedelsverket 20.9.2021