SLU, Estonian Marine Institut ja Luke ovat koonneet raportin hylkeiden ja kalastuksen välisestä konfliktista.

Raportin tarkoituksena on antaa taustatietoa rannikkokalastuksen suurimmasta huolesta, eli hylkeiden kalastukselle ja kalakannoille aiheuttamista ongelmista. Raportti toteaa, että konflikti vaikuttaa sekä kalakantoihin että kalastukseen. Tämän lisäksi konflikti vaikuttaa paikallisyhteisöihin ja heidän mahdollisuuksiin vastata paikallista kalaa koskevaan yleiseen kysyntään.

Raportti myös luettelee mahdollisia ratkaisuja konfliktin vähentämiseksi.

  1. Nk. hylkeenkestävien pyydysten sekä muun muassa karkotinlaitteiden kehittäminen
  2. Hyljekantojen hallinnointi metsästyksellä hyljekannan kasvun vähentämiseksi
  3. EU:n hyljetuotteiden kauppaa koskevan kiellon lieventäminen

Raportti linkissä https://balticfisheries.com/wp-content/uploads/2019/07/Helcom-27.6.2019-002.pdf (englanniksi)

Lähde: Raportti 24.6.2019