Erikoistutkija Veli-Matti Tuure (vasemmalla) esittelee hankkeen taustoja

Reposaaressa järjestettiin asiantuntijatapaaminen, jossa pohdittiin rannikkokalastuksen toimintatapoja. Tapaaminen liittyy TTS Työtehoseura:n toteuttamaan Rannikkokalastus -parhaita toimintatapoja -hankkeeseen, minkä tavoitteena on löytää kalastustyötä sujuvoittavia, helpottavia ja turvallisuutta lisääviä ratkaisuja. Aiheesta Reposaaressa keskustelivat niin kalastajat, aktivaattorit kuin TTS:n asiantuntijat.

Hankkeen aikana selvitetään tyypillisimmät työmenetelmät rannikolla tapahtuvassa ammattikalastuksessa alle 10-metrisillä veneillä, ja tuotetaan tietoa nykytilanteesta kalastajien työtä seuraamalla. Ammattikalastajat ja kalastuksen asiantuntijat tunnistavat kokemusperäisesti työhön liittyviä kehittämiskohteita projektiryhmän ohjaamissa työpajoissa, ja nämä tiedot kirjataan jatkotoimia varten. Näitä voivat olla erilaiset tekniset ratkaisut, työn organisointimallit ja työtapoja pilotoidaan jatkossa kalastusyrityksissä. Niiden vaikutukset työn sujuvuuteen, fyysiseen kuormitukseen ja työturvallisuuteen määritetään ja toimenpiteiden toteuttamiskustannukset lasketaan.

Hanke toteutetaan Etelä-Suomen ja Perämeren rannikon kalatalousryhmien, Pohjanmaan rannikon toimintaryhmän, Saaristomeren – sekä Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmien alueilla. Yhteistyössä ovat mukana kalatalouden toimintaryhmät ja toimintaryhmien aktivaattoreiden kautta ammattikalastajat. Reposaaressa käyty keskustelu oli monipuolinen ja toi esille useita toteuttamiskelpoisia ideoita. Tilaisuuden henki oli positiivinen ja kalastajien silmin jopa toiveikas, koska tässä toteutetaan käytännössä asioita joista on vuosia vain puhuttu.

Lisätietoja hankkeesta löytyy täältä:

Rannikkokalastus – parhaita toimintatapoja – Työtehoseura (tts.fi)