Raisio Oyj on 3.3.2022 antanut pörssitiedotteen. Raisio Oyj tuomitsee voimakkaasti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Tämän vuoksi Raisio on keskeyttänyt kaiken vientitoiminnan Venäjälle.

Raisiolla ei ole omaa teollista toimintaa Venäjän tai Ukrainan markkinoilla. Ukrainan sota aiheuttaa merkittävää epävarmuutta Raision vuoden 2022 liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen. Geopoliittisen epävakauden vuoksi Raisiolle tärkeiden viljaraaka-aineiden hinnat ovat nousseet dramaattisesti. Ennennäkemättömien kustannusvaikutusten lisäksi tällä on vaikutusta myös viljaraaka-aineiden saatavuuteen.

Raisio on keskeyttänyt kaiken viennin Venäjälle. Tämä johtaa noin 15 prosentin menetykseen Raision liikevaihdosta. Raisio on vienyt maahan elintarvikkeita ja Raisioaquan kalanrehuja. Suurin osa Venäjältä kertyneestä liikevaihdosta on tullut kalanrehujen viennistä. Kalanrehuja valmistavan Raisioaquan tuotannosta noin 65 % on suuntautunut Luoteis-Venäjälle. Tuotannolla on suuri merkitys myös suomalaisen kalankasvatuksen ja huoltovarmuuden kannalta. Laajojen kokonaisvaikutusten vuoksi joudumme harkitsemaan erittäin huolellisesti tätä liiketoimintaa koskevien päätösten seurannaisvaikutukset.

Näistä syistä johtuen Raisio Oyj:n hallitus on päättänyt peruuttaa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022. Epävarmuuksista johtuen hallitus ei tällä hetkellä anna uutta ohjeistusta vuodelle 2022.

Lähde: Raisio Oyj pörssitiedote 3.3.2022