Huvudpunkter

·       Kilopriset på lax var 6,13 euro under andra kvartalet 2019 och 5,86 euro under tredje kvartalet, vilket var nära snittpriset 2018, det vill säga 6,08 euro per kilo.

·       Kilopriset på livsmedelsströmming var 0,32 euro under första kvartalet, vilket var något högre än priset under början av 2018. Speciellt stor strömming, i storleksklass 00 (12–17 st./kg) som används främst för böckling, betingade ett betydligt högre pris under alla tre kvartal jämfört med 2018.

·       Priset på industriströmming låg nära snittpriset 2018, så att kilopriset var 0,17 euro under de två första kvartalen och steg till 0,18 euro under tredje kvartalet. Kilopriset på vassbuk, som används huvudsakligen för foder, var också 0,18 euro, det vill säga detsamma som 2018.

·       Framöver kommer Naturresursinstitutet att publicera kvartalspriserna på de kvoterade fiskarterna (lax, strömming och vassbuk) fyra gånger om året i statistikportalen.

Källa: Naturresursinstitutet 2.1.2020