År 2022 ökade producentpriserna på fisk. Den största ökningen var för producentpriset på rensad lax, för vilken det genomsnittliga priset som betalades till kommersiella fiskare i havsområdet var 9,25 euro/kg, vilket var cirka 44 % högre än föregående år.

Producentpriser för fisk 2022 (förändring från föregående år inom parentes)

 • Livsmedelströmming 0,36 €/kg (+6 %)
 • Industriströmming 0,20 €/kg (+5 %)
 • Vassbuk 0,23 €/kg (+21 %)
 • Rensad lax 9,25 €/kg (+44 %)
 • Rensad sik 5,8 €/kg (+13 %)
 • Abborre 2,54 €/kg (+6 %)
 • Gös 7,04 €/kg (+15 %)
 • Gädda 2,19 €/kg (+12 %)
 • Lake 4,94 €/kg (-3 %)
 • Braxen 0,47 €/kg (-31 %)
 • Siklöjä 0,55 €/kg (-76 %)
 • Odlad regnbåge, rensad 6,58 €/kg (+27 %)
 • Odlad sik, rensad 11,71 €/kg (+15 %)

Producentpriserna för fisk under 2022 är helt jämförbara med tidigare år endast för kvoterade fiskarter, dvs. lax, strömming, vassbuk, torsk och rödspätta. För alla andra arter har nya uppgifter från fiskerinäringens centralregister förbättrat prisuppgifternas noggrannhet. Fram till 2021 baseras prisuppgifter för fiskarter som inte omfattas av kvoter på uppgifter som samlats in från 20-30 företag, som nästan uteslutande omfattar fisk som är avsedd för livsmedel. År 2022 började ELY-centralen i Sydvästra Finland övervaka inlämningen av förstahandsuppköpsanmälningar av fisk enligt rådets förordning (EG) nr 1224/2009 även för fiskarter som inte omfattas av kvoter. Av denna anledning är uppgifterna i statistiken över producentpriset på fisk för 2022 betydligt mer omfattande än tidigare år och omfattar även fisk som köps in för foderändamål för andra arter än strömming och vassbuk. Den förbättrade täckningen av registeruppgifterna hade en särskild inverkan på priserna för arter av vilka en betydande andel säljs för foderändamål (t.ex. siklöja och braxen).

De prisuppgifter för odlad regnbåge som används i statistiken var mer begränsade för Fastlandsfinland än tidigare år. För fisk som odlas på Åland var prisuppgifter omfattande.

Källa: Naturresursinstitutet 12.5.2023